Zelinka – Expert na Brexit

V souvislosti s Brexitem nabízíme našim zákazníkům:

Podporu ve formě poradenství
Kompletní přípravu a nastavení procesů celního řízení
s využitím zjednodušených postupů, aby došlo k bezproblémovému přechodu na tento nový stav
Řešení na míru podle individuálních potřeb zákazníka

Naši zákazníci, ale i další subjekty, kterých se BREXIT týká, nás mohou kontaktovat

Obchod s UK bude podléhat stejným celním požadavkům, jako na jiné mimounijní země, včetně případných cel. Nenechte se zaskočit a obraťte připravenost na Brexit ve svoji konkurenční výhodu aneb PLAN FOR THE WORST, HOPE FOR THE BEST....

Jaroslav Zelinka
CEO Celního jednatelství
Zelinka – Expert na Brexit

Mohlo by vás zajímat

Co je brexit? JAK BREXIT DOPADNE? CO PRO VÁS BREXIT ZNAMENÁ?

Brexit je zkrácené označení pro proces ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii.

  • EU a Velká Británie se dohodnou na přechodném období.
  • Dovozní a vývozní formality se budou uplatňovat až po skončení přechodného období, do té doby by se nic nezměnilo.
  • EU a Velká Británie se nedohodnou na přechodném období.
  • Při dovozu zboží z Velké Británie do EU bude zboží podléhat clům odpovídajícím smluvním celním sazbám. Stejný fiskální dopad bude i na opačné straně při vývozu z EU do Velké Británie.
  • Ve vzájemné výměně (EU–GB) se budou uplatňovat veškerá obchodně-politická opatření, jako zákazy nebo omezení dovozu a vývozu.
  • Při dovozu a vývozu z/do Velké Británie bude vyžadováno celní prohlášení.
  • Zboží z Velké Británie (doposud preferenčně původní) bude, pro účely následného použití jako materiálu do výroby výrobci v EU, považováno za „nepůvodní“.
  • Pro účely akceptace v EU dle unijních předpisů přestávají platit jakékoli licence a povolení dovozu/vývozu vydané britskými orgány. To stejné bude platit i recipročně při vývozu z EU.
  • AEO subjekty schválené britskými celními orgány přijdou o výhody z této certifikace při jednání před celními orgány EU.

Kdy nastane Brexit

29. 10. 2019

Nový termín Brexitu opět odložen. Poslanci schválili předčasné volby v termínu 12. prosince.

12. 12. 2019

Předčasné volby se uskutečnily, konzervativci získali absolutní většinu v Dolní sněmovně.

30. 1. 2020

Brexitová dohoda je finálně schválena všemi zainteresovanými stranami jak na straně britské vlády, tak na straně Evropské unie a zástupců jejich členských zemí.

31. 1. 2020

Skutečné datum vystoupení z EU

1. 7. 2020

Do tohoto data bylo možné rozhodnout o prodloužení přechodného období.

31. 12. 2020

Konec přechodného období, určeného k přizpůsobení se novým podmínkám.

1. 1. 2021

Velká Británie se z hlediska celních předpisů již nepovažuje za členskou zemi EU = pro obchod s Velkou Británií jsou vyžadovány celní formality.

Chcete poradit?
Ozvěte se nám