Zelinka – Expert na Brexit

V súvislosti s Brexitom ponúkame našim zákazníkom:

Podporu vo forme poradenstva
Kompletnú prípravu a nastavenie procesov colného konania
(s využitím zjednodušených postupov), aby došlo k bezproblémovému prechodu na tento nový stav
Riešenie na mieru podľa individuálnych potrieb zákazníka

Naši zákazníci, ale aj ďalšie subjekty, ktorých sa BREXIT týka, nás môžu kontaktovať

Obchod s UK bude podléhat stejným celním požadavkům, jako na jiné mimounijní země, včetně případných cel. Nenechte se zaskočit a obraťte připravenost na Brexit ve svoji konkurenční výhodu aneb PLAN FOR THE WORST, HOPE FOR THE BEST....

Jaroslav Zelinka
CEO Celního jednatelství
Zelinka – Expert na Brexit

Mohlo by vás zaujímať

ČO JE BREXIT? AKO BREXIT DOPADNE? ČO PRE VÁS BREXIT ZNAMENÁ?

Brexit je skrátené označenie pre proces ukončenia členstva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Európskej únii.

1) EÚ a Veľká Británia sa dohodnú na prechodnom období.

Dovozné a vývozné formality sa budú uplatňovať až po skončení prechodného obdobia, dovtedy by sa nič nezmenilo.

2) EÚ a Veľká Británia sa nedohodnú na prechodnom období.

  • Pri dovoze tovaru z Veľkej Británie do EÚ bude tovar podliehať clám zodpovedajúcim zmluvným colným sadzbám. Rovnaký fiškálny dopad bude aj na opačnej strane pri vývoze z EÚ do Veľkej Británie.
  • Vo vzájomnej výmene (EÚ – GB) sa budú uplatňovať všetky obchodno-politické opatrenia, ako zákazy alebo obmedzenie dovozu a vývozu.
  • Pri dovoze a vývoze z/do Veľkej Británie bude vyžadované colné vyhlásenie.
  • Tovar z Veľkej Británie (dosiaľ preferenčne pôvodný) bude, na účely následného použitia ako materiálu do výroby výrobcovi v EÚ, považovaný za „nepôvodný“.
  • Na účely akceptácie v EÚ podľa úniových predpisov prestávajú platiť akékoľvek licencie a povolenia dovozu/vývozu vydané britskými orgánmi. To isté bude platiť aj recipročne pri vývoze z EÚ.
  • AEO subjekty schválené britskými colnými orgánmi prídu o výhody z tejto certifikácie pri konaní pred colnými orgánmi EÚ.

Kdy nastane Brexit

29. 3. 2019

koniec dvojročnej lehoty odo dňa, keď Veľká Británia oznámila svoj zámer vystúpiť z Európskej únie.

30. 3. 2019

Veľká Británia sa voči EÚ stáva treťou krajinou iba po formálnej stránke a nastáva prechodné obdobie,

ALEBO

vo Veľkej Británii prestáva s okamžitým účinkom platiť tiež všetko primárne a sekundárne právo Únie.

31. 12. 2020

Koniec prechodného obdobia, ktoré má dať úradom a podnikom čas prispôsobiť sa novým podmienkam. Počas tohto obdobia by tak mali v Británii naďalej platiť úniové pravidlá, a to aj novoprijaté. Na ich podobu už však Británia nebude mať z pozície štátu mimo EÚ žiadny vplyv.

Možnosť osobnej komunikácie u zákazníka podľa dohody.